1587808
Tổng số: 1587808
Đang trực tuyến: 40

 

 

Tin tức

3 Bộ Nhận Diên Thương Hiệu Ấn Tượng

  Cho dù chúng ta đang nhắc tới sự thống trị của kỷ nguyên kỹ thuật số. Nhưng vẻ đẹp của chất liệu, vẻ đẹp của các thiết kế trên các vật phẩm khác nhau trong bộ nhận diện vẫn vô cùng cuốn hút và đòi hỏi những kỹ năng tốt nhất của người thiết kế.

 

 

 

Atlantic Identity 

atlantic-01

 

 

 

atlantic-02

 

 

 

 

atlantic-05

 

 

 

atlantic-03

 

 

 

atlantic-04

 

 

 

atlantic-06

 

 

 

atlantic-07

 

 

 

atlantic-08

 

 

 

atlantic-09

 

 

 

Restaurant Branding and UI/UX

restaurant-01

 

 

 

restaurant-02

 

 

 

restaurant-03

 

 

 

restaurant-04

 

 

 

restaurant-05

 

 

 

restaurant-06

 

 

 

restaurant-07

 

 

 

restaurant-08

 

 

 

restaurant-09

 

 

 

restaurant-10

 

 

 

restaurant-11

 

 

 

restaurant-12

 

 

 

restaurant-13

 

 

 

restaurant-14

 

 

 

restaurant-15

 

 

 

restaurant-16

 

 

 

restaurant-17

 

 

 

restaurant-18

 

 

 

restaurant-19

 

 

 

restaurant-20

 

 

 

restaurant-21

 

 

 

Welo Identity

welo

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3