1587805
Tổng số: 1587805
Đang trực tuyến: 37

 

 

Thiết Kế Mỹ Thuật

Brochure Sử Dụng Kỹ Thuật Đục Khoét Tuyệt Đẹp

 Kỹ thuật khoét (die-cut) có thể đem lại những ấn tượng tuyệt vời cho thiết kế của bạn.

Biết tận dụng những lợi thế của nó, bạn sẽ có những thiết kế vô cùng sáng tạo.

 

 

 

die-cut-brochures-1

 

 

 

die-cut-brochures-2

 

 

 

die-cut-brochures-3

 

 

 

die-cut-brochures-4

 

 

 

die-cut-brochures-5

 

 

 

die-cut-brochures-6

 

 

 

die-cut-brochures-7

 

 

 

die-cut-brochures-8

 

 

 

die-cut-brochures-9

 

 

 

die-cut-brochures-10

 

 

 

die-cut-brochures-11

 

 

 

die-cut-brochures-12

 

 

 

die-cut-brochures-13

 

 

 

die-cut-brochures-14

 

 

 

die-cut-brochures-15

 

 

 

die-cut-brochures-16

 

 

 

die-cut-brochures-17

 

 

 

die-cut-brochures-18

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3