1491154
Tổng số: 1491154
Đang trực tuyến: 156

 

 

Thiết Kế Mỹ Thuật

Brochure Sử Dụng Kỹ Thuật Đục Khoét Tuyệt Đẹp

 Kỹ thuật khoét (die-cut) có thể đem lại những ấn tượng tuyệt vời cho thiết kế của bạn.

Biết tận dụng những lợi thế của nó, bạn sẽ có những thiết kế vô cùng sáng tạo.

 

 

 

die-cut-brochures-1

 

 

 

die-cut-brochures-2

 

 

 

die-cut-brochures-3

 

 

 

die-cut-brochures-4

 

 

 

die-cut-brochures-5

 

 

 

die-cut-brochures-6

 

 

 

die-cut-brochures-7

 

 

 

die-cut-brochures-8

 

 

 

die-cut-brochures-9

 

 

 

die-cut-brochures-10

 

 

 

die-cut-brochures-11

 

 

 

die-cut-brochures-12

 

 

 

die-cut-brochures-13

 

 

 

die-cut-brochures-14

 

 

 

die-cut-brochures-15

 

 

 

die-cut-brochures-16

 

 

 

die-cut-brochures-17

 

 

 

die-cut-brochures-18

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3