1742067
Tổng số: 1742067
Đang trực tuyến: 27

 

Thiết Kế Mỹ Thuật

Kỹ Thuật Giúp Thiết Kế Bìa Tạp Chí Tuyệt Vời

Đặt tiêu đề ở vị trí trang trọng nhất.
01.-Little-White-Lies-Jan-Feb-2011-1324x1622

Lật thiết kế
02.-Blend-May-2011-1324x1908

- Sử dụng 1 điểm trọng tâm

- Một tờ bìa bằng kỹ thuật cắt laser

 - Loạt hình ảnh động

- Nhúng hình ảnh vào nền

- Tạo ảnh hưởng bởi hình ảnh

- Thử nghiệm với các hình mờ

 

- Tạo hiệu ứng với giấy

- Tạo ra một cảm giác chất liệu bằng giập nổi.

- Làm giả nguồn sáng

- Thử nghiệm với màu ảo ảnh

- Tâm điểm ống ngắm

- Xé rách

- Sử dụng nét và hình đơn giản

  

  • 4
  • 1
  • 2
  • 3